سکوی هفتو هشتو نه - مطالب ابر مطالعات اجتماعی پایه هشتم

مشاهده تعرفه تبلیغات و سفارش تبلیغات مشاهده تعرفه تبلیغات و سفارش تبلیغات

جدید ترین مطالب

sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com
sakooye8.mihanblog.com

تبلیغات

دانلود سوالات درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

دسته: نمونه سوال، مطالعات اجتماعی، تاریخ ارسال: شنبه 18 بهمن 1393
سوالات درس چهاردهم مطالعات اجتماعی

 پایه هشتم


حجم فایل:144kb
فرمت فایل:PDF
تعداد صفحه:3 صفحه
تعداد سوال:23 سوال
نویسنده: علیرضا رضایی
منبع:sakooye8.miihanblog.com
کپی بدون ذکر منبع حرام است.

لوگوی دانلود ما
ادامه مطلب

دانلود آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم

دسته: مطالعات اجتماعی، تاریخ ارسال: شنبه 13 دی 1393
حجم فایل:240kb
فرمت فایل:PDF
نویسنده: علیرضا رضایی
تعداد صفحه:5 صفحه
تعداد سوال: 27 سوال
منبع: sakooyeh8.tk - sakooye8.mihanblog.com
کپی بدون ذکر منبع حرام است.

لوگوی دانلود ما
ادامه مطلب

سوالات تیزهوشانی درس 5و6مطالعات هشتم +پاسخنامه

دسته: مطالعات اجتماعی، تاریخ ارسال: دوشنبه 17 آذر 1393


ادامه مطلب

سوالات تمامی درس های مطالعات اجتماعی

دسته: مطالعات اجتماعی، تاریخ ارسال: دوشنبه 17 آذر 1393
سوالات تمامی درس های


مطالعات اجتماعی


لوگوی دانلود ما
ادامه مطلب

پاورپینت دروس 17 و 18 مطالعات اجتماعی هشتم

دسته: مطالعات اجتماعی، تاریخ ارسال: جمعه 14 آذر 1393
پاورپینت دروس 17 و 18 مطالعات اجتماعی هشتم

لوگوی دانلود ما
ادامه مطلب

نمونه سوال تستی اجتماعی هشتم

دسته: مطالعات اجتماعی، تاریخ ارسال: جمعه 14 آذر 1393

نمونه سوال تستی از درس 1 تا 12 اجتماعی هشتم


1-تعاون به زبان ساده یعنی............و............

ب:همکاری ویاری رساندن ج:راستی و دروغ د:بدی وخوبی الف:دشمنی و دوستی

2-شکل های مختلف تعاون رانام ببرید؟3مورد

الف:محبت.همدلی.هدیه دادن. ب:غذاخوردن.درس خواندن.مسولیت. ج:قانون.دولت.مردم. د:پیامبر.قران .خدا

3- انفاق یعنی: الف:کمک به پدر ب:مسجد ج:بخشش مال.علم.توانایی و...

د:مهربانی با همسایه

4-چه موسساتی توسط مردم ایجاد میشود؟ الف:سازمان انرژی اتمی ب:انجمن حمایت از بیماران خواص نگهداری از معلولین و نگهداری از ایتام ج:انجمن حمایت از محیط زیست د:گزینه ی الف و ج

5- به اموال ودارایی هایی که وقف میشود ....................می گویند. الف:تعاون ب:قانون ج:دولت د:موقوفات

6- بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با ........عضورسمیت پیدا میکند. الف:10 ب:20 ج:7 د:8

7- قوه ی مقننه . قضائیه .مجریه. زیر نظر چه کسی اداره میشود؟

الف:رئیس جمهور ب:دولت ج:وزارت اطلاعات د:رهبر

8 : رئیس قوه ی مجریه ................... نام دارد.

الف :وزارت  ب:رئیس جمهور  ج:رهبر  د:شورای نگهبان

9-حداقل سن رای دهندگان................. تعیین شده است.

الف:15سال ب:18سال ج:16 سال د:20 سال

10-منظور از شهروندان.............. یک کشور است.

الف:اتباع ب:لایحه ج:استیضاح د:خبر نگاران

11-درامد های دولت ازچه را ه هایی بدست می اید.3مورد

الف:درست کردن سد.پل.مدرسه ب:مالیات .بودجه.فروختن لوازم ج:نفت.مالیات.سایر موارد د:گزینه الف.ب

12بودجه یعنی پیش بینی ............و..............

الف:درامد وهزینه ب:نفت و گاز ج:اب و برق د:لایحه و هزینه

13-اسیب های اجتماعی که مشکلات زیادی برای افراد یک جامعه پیش می آورد............و..........و..........است.

برو پشت برگه

. الف:پر خاشگری ونزاع واعتیاد ج:دروغ گفتن .دعوا.مهربانی ب:هیچکدام

د:اسیب رساند.سیگار کشیدن.خشم

 

 

14-همه ی مردم در برابر قانون................. است.

 

الف:دولت ب:جامعه ج:آزاد د:مساوی

14-در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد این نهاد ...................... است.

الف:قانون ب:قوه مقننه ج:قوه ی قضائیه د:قوه مجریه

15-یکی از مهم ترین وظایفه ....................... حل کردن اختلافات مردم است.

الف:قوه ی مجریه ب:مردم ج:قوه ی قضائیه د:قوه ی مقننه

16-چه کسانی از نوجوانان در برابر اسیب ها وتهدیدها محافظت میکند؟

الف:مردم.دیگران خود.فرشتگان ب:خود.خانواده مدرسه.قانون ج:مادر.عمو.دایی.بابا. د:خود انسان

17-چند نوع دعاوی داریم ان ها را نام ببرید؟

الف:دونوع کیفری.حقوقی ب:سه نوع قوه ی قضائیه.مجریه.مقننه ج:یک نوع قاضی د:دو نوع قانون.دولت

18-در دادگاه قاضی مدارک.......................و.................... را مطالعه میکند.

الف:خواهران وبرادران ب:دوست.دشمن ج:حقوق.اختلاف د:خواهان.خوانده

19-عناصر ارتباط رانام ببرید؟

الف:فرستنده ی پیام. گیرنده پ . پیام ب:گوشی . تلفن تبلت ج:اینترنت .تلوزیون د:هیچ کدام

20-هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند.....................است

الف:پیام ب:گیرنده ج:رسانه د:ارتباط

21-اگرگیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد واو را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل..................... می گویند.

الف:باز خورد ب:دریافت کننده ج:عناصر د:فناوری

22-یکی از اثرات منفی رسانه هی ارتباطی رواج..........................است.

الف:سرگرم کننده ب:خشونت گرایی ج:اموزنده د:مهیج

23-اسلام در شبه جزیره ی ................... طلوع کرد.

الف قدیر خم ب:یمن ج:مصر د:عربستان

24-بیشتر عرب ها .......................ها را می پرستیدند.

الف:خورشید ب:ماه ج:اتش د:بت

25-حضرت..................و.................نخستین کسانی بودن که به رسول خدا ایمان اوردن.

الف:حسن وحسین ب:نوح وموسی ج:خدیجه و علی د:فاطمه و حسسین

 

برو صفحه ی بعد

 

برو صفحه ی بعد

26-..................و..................نخستین کسانی بودن که شهیدان راه اسلام بودن.2

27-هر کدام درست و هر کدام نادرست را علامت بزنید.{ص.غ}

الف:حضرت محمد را {محمد خدا} می نامند. ب:حضرت محمد در شهر مکه به نیا امد

ج:در27 رجب درسن 45 سالگی فرشته ی وحی درغار حرا بر اونازل شد

 

28-حضرت محمد در...............صفر سال.............هجری درمدینه ودر همان شهر به خاک سپرد.

الف:28صفر11هجری ب:28صفر 11هجری ج:11صفر 28هجری د:29 صفر 12 هجری

29-خلیفه ی اول چند سال خلافت کرد؟وجاننشین او که بود؟

الف:4 سال.جانشین.ج عثمان ب:2سال.ج شمر ج:1سال.ج یزید د:2سال.ج عمربن خطا ب

30-امام علی فرزند.................در................به دنیا امد.

الف:ابوطالب.شام ب:ابوطالب.نجف ج:محمد.کوفه ابوطالب.مکه

31-چه کسانی با دادن پول ومقام می خواستند افراد قدرتمند و اشخاص با نفوذ راجذب خود کنند؟

الف:عمر وعاص ب:یزید و شمر ج:عمر د:یزید

32-هنگام ظهور اسلام چه کسی بر ایران حکومت می کرد؟

الف:کوروش ب:داریوش ج:خسرو پرویز د:هخامنش

33-مقر خلافت امویان در ............... بود.

الف:عربستان ب:شام ج:یمن د:حجاز

34-.................... نخستین ایرانی بودکه ر مدینه مسلمان شد.

الف:امام حسین ب:امام حسن ج:سلمان فارسی د:امام علی

35-......................خلیفه ی دوم عباسی که شهر بغداد را بنا کرد.

الف:داریوش ب:خسرو پرویز ج:منصور د:ابوبکر

36-او به عراق لشکر کشی کرد وقصد داشت بغداد را تصرف کند اما از سپاه خلیفه شکست خورد.

الف:طاهر ب:یعقولیث ج:امیر اسماعیل د:حسن بن زید

37-پس از ورود اسلام به ایران تا چند قرن زبان.....................زبان رسمی و اداری ایران بود.

الف:پارسی ب:عربی ج:فارسی د:الف و ج

38-پدرشعر فارسی چه نام داشت؟

الف:رودکی ب:سعدی ج:حافظ د:مولانا

39-وزیران معروف سامانیان را نام ببرید؟

الف:خلیفه ی عباسی و یغوب لیث ب:عضدالدوله ج:عبد الله بن مقفغ د:بلعمی و جیهانی

40-معتبر ترین و مهم ترین کتاب های حدیثی و فقهی اهل سنت وشیعه را عالمان ...................... تدوین کردند.

الف:عربستان ب:ایرانی ج:شام د:مکه

ادامه مطلب

دانلود جزوه درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: دوشنبه 3 آذر 1393
جزوه درس هشتم مطالعات

 اجتماعی پایه هشتم

حجم فایل:153kb
فرمت: PDF
تعداد صفحه: 2 صفحه
تعداد مطالب: 7 مطلب مفهومی
منبع: sakooyeh8.tk - sakooye8.mihanblog.com
کپی بدون ذکر منبع حرام است.
ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: دوشنبه 3 آذر 1393
نمونه سوال درس هشتم

 مطالعات اجتماعی

 پایه هشتم


حجم فایل:145KB
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:3 صفحه
تعداد سوال: 20 سوال
منبع: SAKOOYEH8.TK - SAKOOYE8.MIHANBLOG.COM
کپی بدون ذکر منبع حرام است.
ادامه مطلب

دانلود نمونه سئوال درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: یکشنبه 25 آبان 1393

نمونه سئوال درس هفتم

 مطالعات اجتماعی پایه

 هشتم


حجم فایل:124kb

تعداد صفحه: 2 صفحه

منبع: sakooyeh8.tk - sakooye8.mihanblog.com

تعداد سئوال: 11 سئوال

ادامه مطلب

دانلود نمونه سئوال فصل ششم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 آبان 1393
نمونه سئوال فصل ششم

 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

حجم فایل:128kb
فرمت فایل:pdf
تعداد صفحه:2 صفحه
منبع:sakooye8.mihanblog.com-sakooyeh8.tk
ادامه مطلب

دانلود کمک آموزشی فصل پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 آبان 1393
کمک آموزشی فصل پنجم مطالعات

 اجتماعی پایه هشتم

حجم فایل:1.28mb
تعداد صفحه:3صفحه
ادامه مطلب

دانلود نمونه سئوال درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: جمعه 9 آبان 1393
نمونه سئوال درس پنجم

مطالعات اجتماعی پایه هشتم

برای دانلود فایل PDF نمونه سئوال مطالعات پایه هشتم بر روی گزینه ی دانلود کلیک کنید.
حجم فایل:157kb
تعداد صفحه:3صفحه
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس پنجم اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: جمعه 9 آبان 1393
پاورپوینت درس پنجم اجتماعی

 پایه هشتم

منبع:p-8tom.blogfa.com
ادامه مطلب

دانلود نمونه سئوال فصل چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

تاریخ ارسال: یکشنبه 4 آبان 1393
نمونه سئوال فصل چهارم

 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

برای دانلود فایل PDF نمونه سئوال مطالعات اجتماعی بر روی گزینه ی دانلود کلیک کنید.
حجم فایل:145kb
ادامه مطلب
ما در شبکه های اجتماعی :

درباره وبلاگ


وبلاگی با مطالب باحال برای شما دوستان عزیز

مدیر وبلاگ : علیرضا رضایی

ابر برچسب های سایت

آموزش ریاضی هشتم ، تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ، نوبت اول پایه هشتم ، پاورپوینت هشتم ، زبان انگلیسی ، نمونه سوالات هشتم ، علوم ، نویسندگی در سکوی هشتم ، مطالب مهم ریاضی هشتم ، پیام های آسمانی ، ریاضی پایه هشتم ، ادبیات پایه هشتم ، قرآن پایه هشتم ، دینی ، آزمون نوبت دوم هشتم ، علوم پایه نهم ، پایه هشتم ، پاورپوینت ، پذیرش نویسنده ، نوبت اول هشتم ، ادبیات ، ریاضی ، نویسندگی ، کلاس هشتم ، عربی هشتم ، سکوی هشتم ، مطالعات اجتماعی پایه هشتم ، علوم هشتم ، نمونه سوالات پایه هشتم ، پایه نهم ، جدیدترین مطالب پایه هشتم ، نمونه سئوالات پایه هشتم ، تحقیق علوم هشتم ، سرگرمی ، پیام های آسمانی پایه هشتم ، علوم پایه هشتم ، قرآن ، عربی ، نمونه سوال ریاضی پایه هشتم ، آزمون نوبت اول پایه هشتم ، مطالعات اجتماعی ، علیرضا رضایی ، نوبت دوم هشتم ، زبان انگلیسی پایه هشتم ، ریاضی هشتم ، پاورپوینت برای پایه هشتم ، دینی هشتم ، هشتم ، تفکر و سبک زندگی ، عربی پایه هشتم ،

نظرسنجی

آیا موافقید این وبلاگ در بخش کلاس یازدهم کار کند؟
جستجو

امکانات جانبی

پذیرش نویسنده سکوی هشتم

ریاضی هشتم

علوم هشتم

آزمون نوبت اول عربی هشتم

مطالعات اجتماعی پایه هشتم

آزمون نوبت اول دینی هشتم

آزمون نوبت اول قرآن هشتم

آزمون نوبت اول انشای فارسی هشتم

آزمون نوبت اول ادبیات فارسی هشتم

آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه هشتم

برای جواب بر روی تصویر کلیک کنید

مسابقه شماره 3

src="http://s5.picofile.com/file/8153645500/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87.jpg" width="190" height="300" alt="نظرسنجی تیمی">سفارش تبلیغ متنی قسمتی درباره وب سایت شما www.Yourweb.ir
سفارش تبلیغ متنی قسمتی درباره وب سایت شما www.Yourweb.ir
سفارش تبلیغ متنی قسمتی درباره وب سایت شما www.Yourweb.ir
سفارش تبلیغ متنی قسمتی درباره وب سایت شما www.Yourweb.ir
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو